Правила за безопасност при къртачни услуги

Правилата, които трябва да се спазват при условия свързани с аварии, бедствия и други форсмажорни обстоятелства, са част от условията за безопасна работа при извършването на къртачни услуги.

При подобно положение е задължително да се прекратят къртачни, ремонтни, строителни, монтажни, демонтажни, заваръчни или други дейности, извършвани на строителната площадка, за да се предотвратят евентуални трудови злополуки на работниците.

При необходимост е важно да се информира местното звено на противопожарната охрана, което да вземе адекватни мерки при нужда от такива. Информира се също така собственикът на строителната площадка и отговорника на обекта, ако той още не е информиран за настъпилите обстоятелства.

Спира се електроподаването на всички работни инсталации, за да се предотврати пожар, токови удари и т.н. на строителната площадка. Важно е също така да се ограничи достъпът на външни лица, нямащи пряко отношение за решаването на проблема.

Целият работен екип, които също няма отношение по разрешаването на възникналия проблем, също следва да се изведе на безопасно място извън работната площадка.

Всякаква дейност по къртачните работи може да бъде възобновена едва след нормализирането на условията за извършване на стоителни, къртачни, монтажни и демонтажни услуги на работната площадка и премахването на непосредствената опасност за работниците на нея.