Необходими условия за къртене на бетон

Има условия при които ремонтите и закърпването на бетон биха го подобрили за много кратък период от време. Когато са налице тези условия, закърпването и декорирането биха били единствено загуба на време и пари. Много скоро след такъв ремонт покритието ще има същите качества като бетонът, който сте се опитали да прикриете.

Такива условия са например:

  • Дълбоки и разпространени широко пукнатини в бетона. Увреждането вече е настъпило и нищо друго освен къртене няма да свърши работа.
  • Бетонови плочи, които са потънали. Причините може да са неправилно изграждане или мръсотия, която е проникнала с дъждовна вода. Това е направило бетона податлив на потъване. Възможно е също бетонът да е бил подложен на екстремно високо тегло.
  • Бетонови плочи, повдигнати поради разширяване на подпочвени води или замръзване. Този случай е често срещан в страни със студен климат и през зимата. Влагата в земята замръзва и като резултат бетонът се издига нагоре.
  • Бетонови плочи, които са начупени на малки парчета или хлътнали. По-евтино е да смените напълно бетонът вместо да подготвяте повърхността за подпълване на бетона.

Ако някое от тези условия е налице, тогава е по-добре те да бъдат изкъртени и бетонът да бъде заменен с нов.

Има безброй други причини, при които е по-добре да се кърти:

  • Подобряване на сграда, което изисква премахване на пречеща бетонова конструкция.
  • Премахва се цяла конструкция, част от която е от бетон.
  • Има сгрешени бетонови конструкции, които е необходимо да се изкъртят и направени както трябва.
  • Стари бордюри, които се изкъртват при подобряване на пътната настилка, разширяване на пътя и др.