Как да измервате интериорни врати?

Когато мерите интериорната си врата, важно е измерванията ви да са точни, за да сте сигурни, че ще пасне точно. Ако вече имате поставена екстериорна рамка за врата или интериорна каса без врата, моля използвайте следния метод, за да се сдобиете с нужните мерки.

 

Когато правите замервания за много врати, ние от Doordecor ви съветваме да мерите всяка интериорна и екстериорна каса поотделно, защото въпреки че повечето хора приемат, че всички врати в една къща са с еднакви размери, то в повечето случаи това не е така.

Освен това в по-старите жилища често се случва касите да се размърдват с времето, поради което понякога да има нужда от дърводелец, който да изправи отвора на интериорната врата, преди работата да започне.

Височина – Когато мерите височината на отвора, много е важно да вземете мерки от поне три места (отляво, по средата и отдясно). Това се прави, за да сте сигурни, че рамката или касата ви е с еднаква височина и не трябва да се правят никакви допълнителни изменения по интериорната врата преди закачането ѝ. Щом направите това, вземете средно аритметичното от трите мерки и извадете от него 3 мм. Това се прави, за да има достатъчно място вратата да се движи свободно в касата/рамката.

Ширина – Отново вземете мерки от поне три места (отгоре, по средата, отдолу), за да сте сигурни, че рамката или касата ви е с еднаква ширина и не трябва да се правят никакви допълнителни изменения по интериорните врати преди поставянето им. Щом направите това, вземете средно аритметичното от трите мерки и извадете от него 6 мм (3 мм от всяка страна). Това се прави, за да е сигурно, че вратата ще пасне точно.

Дебелина – Този път измерете разстоянието между ръба на касата или рамката на вашата врата и издадената част на рамката/касата, където вратата се спира при затваряне (мястото, където ще стоят бравата и пантите). Това разстояние е най-вероятно да бъде 35 или 40 мм за интериорен отвор и 44 мм за екстериорен отвор.

Моля не забравяйте, че Ви съветваме да вземете предвид настилката, която ще стои под вратата (т.е. ламинат, килим или дървена настилка за интериорен отвор или праг при външна употреба).

Тези мерки трябва да се вземат предвид, когато определяте от какъв размер интериорна врата ще имате нужда. Освен това не трябва да забравяте, че в повечето случаи интериорните врати имат изпиляващи се кантове. Това позволява да изпилите интериорните врати така, че да пасват точно в интериорни и екстериорни каси.

Средната дебелина на кантовете на интериорните врати е около 6 мм, това позволява да се изпилят около 3 мм от всяка страна, така че интериорната врата да пасне точно. Екстериорните врати, от друга страна, имат средно по 8 мм кант, което позволява изпиляване в границите на 4 мм от всяка страна.

При изпиляване на интериорна или екстериорна врата винаги е препоръчително да потърсите съвет относно дебелината на интериорната врата от Doordecor преди да започнете да нанасяте каквито и да било промени.